+31 (0)30 6573308 info@ming-translations.com

Agri-Food: Vleesconsumptie is China
De gemiddelde Chinees at in de jaren zestig 13 kilo vlees per jaar. In 2012 was dat al gemiddeld 57 kilo per hoofd van de bevolking. De veestapel in China groeit daarom snel en is nu al verantwoordelijk voor 50% van de uitstoot van broeikasgassen van de Chinese agrarische activiteiten.

Kansen voor de Nederlandse Agri-Food Sector
Dit biedt kansen voor de Nederlandse Agri&Food Sector om kennis te delen m.b.t. de reductie van uitstoot van broeikasgassen of andere moderne technologieën.

Hervorming Chinese Agri-Food
Kleine bedrijven zijn zeer belangrijk voor de Chinese landbouw. Echter er is nu een trend naar grootschalige rund- en varkenshouderijen ( met gemiddeld achtduizend dieren per bedrijf). Nog sterker, er is al een melkboerderij in aanbouw met 100.000 koeien.

Voorbeeld van grootschalige aanpak: Moderne Landbouwgroep

  • In de top 3 van grootste bedrijven in de Chinese veesector
  • Modern Landbouwgroep heeft 4 megacomplexen in China
  • Moderne Landbouw koopt ook megaboerderijen in Argentinië, Australië en Ethiopië op.
  • Bij Zhuding (provincie Anhui) heeft Moderne Landbouwgroep de grootste veehouderij ter wereld (40.000 stuks vee)
  • In Zhuding staat een ‘hotel’ voor de melkers , staljongens en stalmeisjes, veeartsen, enz. (+/- duizend mensen).

China vergeleken met andere markten.

Vleesconsumptie China welvaart 1

Bron: NRC, 24 november 2015

Ziet u kansen in Agri-Food sector in China?
Wij kunnen u ondersteunen met o.a.:

  • Chinese vertalingen
  • Tolken Chinees met commerciële ervaring
  • Simultaantolken met gedegen vakkennis
  • Workshop: Chinese omgangsvormen
  • en nog veel meer….

Neem vrijblijvend contact op!