+31 (0)30 6573308 info@ming-translations.com

Chinese karakters – 100 jaar Chinatown Amsterdam door Eveline Brilleman
Chinatown Amsterdam bestaat ruim honderd jaar. Het zijn drie generaties Chinezen die Chinatown Amsterdam gemaakt hebben tot wat het nu is. De eerste, vooroorlogse generatie bestond uit Chinese zeelieden die door gebrek aan werk in de scheepvaart gedwongen in Amsterdam achterbleven. Zij legden de fundamenten voor Chinatown in het gebied dat nu bij de binnenstad van Amsterdam hoort maar toen nog havengebied van Amsterdam was. De tweede generatie, die nauwelijks nog uit zeelieden bestond, heeft er in de tweede helft van de twintigste eeuw voor gezorgd dat Chinatown een volwaardige plek in de Amsterdamse samenleving heeft ingenomen.
Nu is de derde generatie aan zet, die bestaat uit de kleinkinderen van de eerste generatie en de kinderen van de immigranten die na de oorlog naar ons land kwamen. Ze zijn veelal goed opgeleid en in Nederland geboren of in ieder geval hier opgegroeid. Nederlandse burgers met een Nederlands paspoort. Zij zijn het die nu het gezicht van Chinatown bepalen. Een aantal van hen vertelt in dit boek over hun familiegeschiedenis, over de moeizame weg die hun ouders moesten bewandelen en hoe zijzelf hun weg vonden in de twee werelden waarin ze zijn opgegroeid.

Schrijfster en journaliste Eveline Brilleman heeft sinds 1998 in diverse kranten en bladen artikelen gepubliceerd, onder meer over buurten in de Amsterdamse binnenstad, de stad waar zij is geboren en opgegroeid. In 2004 kwam haar eerste boek uit, ‘De Zeedijk’, over de roemruchte geschiedenis van dit oudste deel van de stad. In 2009 verscheen ‘Rondom het Westerdok’, de geschiedenis van de Haarlemmerbuurt en de Westelijke eilanden.

KIT PublishersUitgever: KIT Publishers,  ISBN 978 94 6022 180 4