+31 (0)30 6573308 info@ming-translations.com

Chinese wijsheden voor managers.

Deze selectie Chinese wijsheden voor managers zijn samengesteld uit verschillende Nederlandse, Engelse en Chinese bronnen. Alle Chinese wijsheden hebben betrekking op zakelijke situaties.

 

De zekerste manier om bedrogen te worden, is te geloven dat je veel slimmer bent dan de anderen” Confucius (551 – 479 v.C)

“Je doel voorbijschieten is even erg als je doel niet bereiken” Confucius (551 – 479 v.C)

Dat een wijs man resultaat boekt, komt doordat hij altijd nagaat waardoor iets wordt veroorzaakt en waarvoor iets bruikbaar is.” Lü Buwei (290 v.C – 236)

Wie niet ver vooruitdenkt, zal snel achteruit gaan” Confucius (551 – 479 v.C)

Al hebben wij gehoord over onverstandige haast in oorlog, genialiteit is nog nooit geassocieerd met lange vertragingen.” Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

 “Alle oorlogvoering is gebaseerd op misleiding“. Sun Tzu Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

Onoverwinnelijkheid is gelegen in de verdediging; de mogelijkheid tot overwinning is gelegen in de aanval.” Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

Als u kundig bent, lijk dan onkundig; als u actief bent, lijkt dan passief; als u dichtbij bent, lijk dan veraf; als u veraf bent, lijk dan dichtbij.” Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

Als er sprake is van evenredigheid, kan er gestreden worden; als u getalsmatig ondergeschikt bent, kan de vijand ontweken worden; als er op alle vlakken sprake is van onevenredigheid, dan moet u zich terug trekken.” Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

Als u zowel uzelf kent als uw vijand, dan zult u in geen honderd gevechten gevaar lopen. Als u uzelf kent maar niet uw vijand, dan zal elke overwinning ook een verlies met zich meedragen. Als u zowel uzelf als uw vijand niet kent, dan zult u elk gevecht verliezen.” Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

Bij het strijden, moet men in acht nemen dat, als u tien keer sterken bent dan de vijand, u hem moet omsingelen; als u vijf keer sterker bent, u de vijand moet aanvallen; als u twee keer zo sterk bent, u zich in tweeën moet splitsen.”  Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

Onszelf behoeden voor een nederlaag hebben we zelf in de hand, maar de mogelijkheid tot overwinning op de vijand wordt door de vijand zelf gegeven.” Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

Bronnen

“Art of War” van Sun Tzu (544 – 468 v.C.)

“Laozi voor managers”