+31 (0)30 6573308 info@ming-translations.com

Privacyverklaring

MING TRANSLATIONS verwerkt je gegevens als je gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of als je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door middel van cookies en formulieren.

Cookies
MING TRANSLATIONS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MING TRANSLATIONS gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder een overzicht van de (anonieme) gegevens die wij door middel van cookies verwerken bij het gebruik van de website:

Locatiegegevens
•Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
•Internetbrowser en apparaattype
•Verwijzings-url

Deze gegevens gebruiken wij voor:
•het (laten) tonen van gerichte advertenties
•het implementeren van sociale media-buttons
•het verzamelen van websitestatistieken
•het opstellen van interesseprofielen
•het verbeteren van de navigatie op onze website

Formulieren
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een contactverzoek en/of een inschrijving op de nieuwsbrief:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• IP-adres
• Deze persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de verzamelde gegevens over websitegebruik.

De persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Contact opnemen met bezoekers die hun e-mailadres hebben achtergelaten
• Het afhandelen van de facturering
• MING TRANSLATIONS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ming-translations.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
MING TRANSLATIONS zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is een jaar.
Delen met anderen

MING TRANSLATIONS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MING TRANSLATIONS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ming-translations.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.
MING TRANSLATIONS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
MING TRANSLATIONS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ming-translations.com

Het vertaalbureau met verstand van zakendoen in China

  • ✓ 100% focus op Chinese taal
  • ✓ Professionele native speakers
  • ✓ Gedegen zakelijke ervaring in China
  • ✓ Persoonlijke aandacht

Voor de meest effectieve communicatie!